Colaboradores

Colaboradores no Circuíto
Os que fan isto posible

Dende o Circuíto 2010-11 queremos agradecer a tódolos participantes en edicións previas os seus comentarios e suxestións para a mellora da competición que da como resultado unha mellora continúa na mesma e unha motivación para seguir adiante.

Asemade, tamén queremos agradecer a tódolos organizadores, clubs, cronometradores, xuíces, voluntarios e demais impicados na organización das carreiras que forman parte do Circuíto a súa labor organizativa e de difusión do deporte popular.

E como non, ás empresas que poñen premios para os paricipantes.

Nesta edición 2010-11 colaboran: Kandpalleiro, Cecebre, Killoke, Pipe, Beauvais, Ivanno, Alber, Yosi, Fleky, Jorbaiona.

Moitas grazas a todos, sen a vosa colaboración isto non sería posible.

Circuíto Galego de Carreiras Populares 2010-11
Gran Premio Correr en Galicia